Polityka cookies

POLITYKA COOKIES

Ta strona poświęcona jest naszej Polityce zarządzania plikami cookie. Tutaj wyjaśniamy, w jaki sposób przetwarzamy pliki cookie i w jaki sposób użytkownicy mogą ten proces kontrolować.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej informacje o przeglądanych przez użytkownika treściach mogą być zapisywane w plikach cookie zainstalowanych na jego urządzeniu, np. komputerze, tablecie, smartfonie itd. W niniejszej Polityce przedstawiamy użytkownikom szczegółowe informacje o pochodzeniu i wykorzystywaniu danych o przeglądanych treściach oraz informujemy o związanych z tym prawach użytkowników, a w szczególności o prawie do wniesienia sprzeciwu. Niniejszą politykę stosuje się także do gromadzonych przez nas informacji o treściach przeglądanych przez użytkowników, którzy uzyskali dostęp do serwisu za pośrednictwem naszych treści reklamowych umieszczonych w serwisach internetowych i aplikacjach stron trzecich.

O NAS
PGD RG Motors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskie 156 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021035, NIP 1130009891. W dalszej części Polityki Prywatności określana, jako „PGD RG Motors”. Dane osobowe są pozyskiwane i przetwarzane w sposób i na zasadach określonych w niniejszej Polityce.

CO TO JEST PLIK COOKIE?
To niewielki plik śledzący zapisywany i odczytywany np. podczas odwiedzania strony internetowej, czytania wiadomości elektronicznych i instalowania lub korzystania z oprogramowania czy aplikacji mobilnej. Zapis i odczyt pliku cookie następuje niezależnie od typu używanego terminala (komputer, smartfon, czytnik cyfrowy czy konsola gier wideo).
W czasie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej pliki cookie mogą przesyłać do przeglądarki użytkownika i zezwalać tej przeglądarce na odsyłanie danej stronie internetowej takich informacji, jak numer identyfikacyjny sesji i dokonany przez użytkownika wybór języka.
Dane zawarte w pliku cookie może odczytywać i modyfikować wyłącznie właściciel pliku cookie.

DO CZEGO WYKORZYSTUJE SIĘ PLIKI COOKIE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ?
Na tej stronie internetowej wykorzystujemy różne rodzaje plików cookie.

Techniczne pliki cookie
Ten rodzaj plików cookie umożliwia i usprawnia komunikację elektroniczną, np. pomaga wykrywać błędy połączeń, identyfikować punkty połączeń i zapewniać bezpieczeństwo strony internetowej. Dzięki technicznym plikom cookie możemy dostarczać użytkownikom wyraźnie zamówione usługi komunikacji internetowej, np. dostosowywać widok ekranu do preferencji użytkownika, zapisywać dane formularzy, obsługiwać koszyk zakupów (jeśli dotyczy) i zapewniać dostęp do konta użytkownika.
Zablokowanie tego rodzaju plików cookie nie jest możliwe.

Pliki cookie serwisów społecznościowych
Stosowanie tego rodzaju plików cookie sprawia, że strona internetowa staje się bardziej przyjazna dla użytkownika i zyskuje na interaktywności, ponieważ pliki te umożliwiają interakcje z takimi serwisami społecznościowymi jak Facebook, Twitter i LinkedIn. „Ciasteczka społecznościowe” pozwalają przetwarzać takie dane jak ilość treści udostępnionych za pośrednictwem mediów społecznościowych, informacja o posiadaniu konta w serwisie społecznościowym i śledzenie treści przeglądanych na stronach internetowych. Funkcje te zapewniamy za pomocą aplikacji stron trzecich zintegrowanych z naszą stroną internetową. Za pomocą przycisków aplikacji serwisy społecznościowe mogą identyfikować użytkowników. Dotyczy to nawet tych użytkowników, którzy nigdy nie korzystali z przycisku aplikacji danego serwisu społecznościowego podczas przeglądania naszej strony internetowej. Taki przycisk aplikacji może umożliwiać danemu serwisowi społecznościowemu śledzenie treści przeglądanych przez użytkownika na naszej stronie internetowej. Wystarczy, że na urządzeniu używanym do przeglądania naszej strony trwa aktywna sesja w danym serwisie społecznościowym.
Zalecamy zapoznanie się z politykami ochrony prywatności użytkowanych serwisów społecznościowych, które zawierają informacje o sposobach wykorzystywania informacji gromadzonych za pomocą opisanych wyżej przycisków aplikacji, w szczególności o wykorzystywaniu ich do celów reklamowych. Polityka ochrony prywatności musi w szczególności zawierać możliwość ustawienia preferencji użytkownika danego serwisu społecznościowego, zwłaszcza w drodze zmiany ustawień konta użytkownika w każdym portalu społecznościowym.
Wykorzystywanie i przechowywanie zgromadzonych w ten sposób plików cookie wymaga zgody użytkownika.

Reklamowe pliki cookie
Stosowanie tego rodzaju plików cookie ma na celu lepsze dostosowywanie do preferencji użytkownika reklam i treści na naszej stronie oraz mediów stron trzecich. Każdą wiadomość i komunikat o charakterze promocyjnym staramy się dostosować tak, by zawierały one możliwie najlepiej spersonalizowane reklamy i oferty dostosowane do potrzeb i zainteresowań użytkownika.
Ten rodzaj plików cookie służy w szczególności do przetwarzania danych dotyczących m.in. osobistych preferencji, zainteresowania naszymi produktami lub usługami oraz nawyków konsumpcyjnych użytkownika. Aby zautomatyzować przetwarzanie danych osobowych w celu określania indywidualnych preferencji użytkowników, a w szczególności aby dokonywać analiz i przewidywać osobiste preferencje i potrzeby użytkowników, możemy korzystać z odpowiednich narzędzi. Dane przetwarzane w tych celach mogą być pozyskiwane z różnych źródeł i być ze sobą łączone. Mogą to być dane z naszych akt klienta, dane dotyczące poruszania się po stronie internetowej, dane otrzymane od stron trzecich i dane dotyczące użytkowania pojazdu przez danego użytkownika. Celem przetwarzania tych danych jest przedstawianie użytkownikom spersonalizowanych treści dostosowanych do ich osobistych preferencji, np. indywidualnych ofert przekazywanych pocztą elektroniczną, spersonalizowanych reklam, i umieszczanie na naszych stronach internetowych treści ciekawych dla użytkowników. Dla przykładu: przetwarzanie powyższych danych pomoże nam przekazywać użytkownikowi informacje o segmencie rynku samochodowego, który ma największe szanse go zainteresować, np. o SUV-ach zamiast o samochodach miejskich albo na odwrót. Wykorzystywanie takich narzędzi określa się w regulacjach prawnych jako profilowanie.
Wykorzystywanie i przechowywanie zgromadzonych w ten sposób plików cookie wymaga zgody użytkownika.

Analityczne pliki cookie
Ten rodzaj plików cookie służy do analizowania ruchu na stronie internetowej i pomaga poprawić jakość przeglądania strony internetowej.
Dzięki analitycznym plikom cookie można przetwarzać w szczególności np. dane o odwiedzanych stronach i spędzonym na nich czasie, czy o używanej przeglądarce.
Wykorzystywanie i przechowywanie zgromadzonych w ten sposób plików cookie wymaga zgody użytkownika.

JAKIE PLIKI COOKIE WYKORZYSTUJEMY NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ?
W załączonej tabeli przedstawiono listę wszystkich plików cookie przechowywanych lub wykorzystywanych na tej stronie internetowej wraz z opisem ich głównych cech. O ile to możliwe, pliki cookie umieszczane są na serwerach znajdujących się w Europejskich Obszarze Gospodarczym (EOG). Niektórzy nasi usługodawcy mają siedziby w państwach nienależących do EOG. Stąd niektóre dane osobowe użytkowników przetwarzane są w państwach spoza EOG, które w zakresie danych osobowych mogą podlegać innym regulacjom prawnym niż państwa członkowskie UE. W takich przypadkach (i) zwracamy szczególną uwagę na przekazywanie danych zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz (ii) stosujemy mechanizmy zabezpieczające, zapewniające odpowiednią ochronę danych użytkowników (zwłaszcza za pomocą standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską).
Na naszej stronie internetowej mogą znajdować się pliki cookie stron trzecich (np. agencji reklamowych, firm świadczących usługi z zakresu analizy danych) umożliwiające im w czasie istnienia takich plików cookie, gromadzenie informacji o treściach przeglądanych na naszej stronie internetowej. Przechowywanie i wykorzystywanie takich plików cookie przez strony trzecie regulują polityki prywatności odpowiednich podmiotów trzecich. Informujemy naszych użytkowników o celach, w jakich zgodnie z naszą wiedzą strony trzecie przetwarzają należące do nich pliki cookie, oraz o środkach, jakimi dysponuje użytkownik w zakresie podejmowania decyzji dotyczących takich plików.JAK UZYSKIWANA JEST ZGODA UŻYTKOWNIKÓW?
Podczas pierwszych odwiedzin na naszej stronie każdy użytkownik proszony jest o zaakceptowanie stosowania określonych plików cookie. Odpowiedni komunikat jest wyświetlany na specjalnym banerze informacyjnym. Wyraźna akceptacja lub dalsze przeglądanie strony są równoznaczne z wyrażeniem zgody na używanie plików cookie na urządzeniu użytkownika.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zgody użytkownika nie wymaga wykorzystywanie plików cookie stosowanych do ustanowienia połączenia i usprawnienia przepływu danych w sieci łączności elektronicznej, jak również ciasteczek niezbędnych do dostarczania usług społeczeństwa informacyjnego wyraźnie żądanych przez użytkownika.

JAK ZARZĄDZAĆ PLIKAMI COOKIE?

Jak skorzystać z prawa do sprzeciwu?
Jeśli użytkownik nie życzy sobie zapisywania plików cookie na swoim urządzeniu ani ich odczytywania, na urządzeniu użytkownika zostaje zapisany plik cookie zawierający informację o odrzuceniu plików cookie. W ten sposób odnotowujemy, że dany użytkownik wyraził sprzeciw wobec stosowania plików cookie. Jeśli użytkownik wykasuje plik cookie zawierający informację o sprzeciwie, nie jesteśmy w stanie rozpoznać go jako użytkownika, który wyraził sprzeciw wobec stosowania i przechowywania plików cookie.

Użytkownik ma kilka możliwości zarządzania plikami cookie, np. może je zablokować lub usunąć.

Menedżer plików cookie
Menedżer plików cookie umożliwia zarządzanie plikami przechowywanymi na tej stronie internetowej lub przez nią wykorzystywanymi. Poniżej znajduje się link do konfiguratora, z którego użytkownik może skorzystać w dowolnym momencie, by zmienić ustawienia preferencji dla różnych rodzajów plików cookie.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIE

Ustawienia przeglądarki

Plikami cookie można także zarządzać za pomocą przeglądarki.

Większość przeglądarek jest ustawiona domyślnie tak, by akceptować pliki cookie. Jednak użytkownik może wybrać obsługę wszystkich plików cookie, systematyczne odrzucanie plików cookie albo akceptację niektórych plików cookie w zależności od ich źródła. Za pomocą przeglądarki użytkownik może także regularnie usuwać pliki cookie ze swojego urządzenia.

Należy pamiętać, by wprowadzić wybrane ustawienia dla wszystkich przeglądarek na wszystkich używanych urządzeniach, tzn. tabletach, smartfonach, komputerach itd.

Sposoby zarządzania plikami cookie różnią się w zależności od przeglądarki. Opis ustawień i instrukcja zmiany ustawień preferencji związanych z plikami cookie znajdują się w menu pomocy przeglądarki. Na przykład:
• Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;
• Safari™: https://support.apple.com/pl-pl/safari/sfri11471/mac;
• Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl;
• Firefox™: https://support.mozilla.org/pl/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
• Opera™: http://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

Wyrażanie sprzeciwu wobec plików cookie stron trzecich
Pliki cookie stron trzecich można wyłączyć bezpośrednio na stronie internetowej podmiotu, który wygenerował dany plik cookie. Na przykład:

- ABY WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIE GOOGLE ANALYTICS, NALEŻY PRZEJŚĆ DO STRONY INTERNETOWEJ: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
- ABY WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIE INTELLIAD, NALEŻY PRZEJŚĆ DO STRONY INTERNETOWEJ: https://login.intelliad.com/optout.php
- ABY WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIE ADOBE, NALEŻY PRZEJŚĆ DO STRONY INTERNETOWEJ: https://www.adobe.com/pl/privacy/opt-out.html

Platformy, na których można wyrazić sprzeciw wobec reklamowych plików cookie
Istnieje wiele platform zrzeszających podmioty zajmujące się reklamą, na których można zaakceptować pliki cookie stosowane przez te podmioty albo wyrazić wobec nich sprzeciw. Te scentralizowane mechanizmy nie zapobiegają wyświetlaniu reklam, a jedynie blokują instalowanie plików cookie umożliwiających ich personalizację.

Przykładową platformą, na której użytkownik może zablokować instalację plików cookie na swoim urządzeniu, jest www.youronlinechoices.com/pl/. Hosting strony zapewnia Europejski Sojusz na rzecz Interaktywnej Reklamy Cyfrowej (EDAA), grupa zrzeszająca ekspertów z zakresu reklamy cyfrowej, a za jej zarządzanie odpowiada francuskie Biuro Reklamy Interaktywnej (Interactive Advertising Bureau France).

Na platformie można przejrzeć listę zarejestrowanych podmiotów i odrzucić albo zaakceptować pliki cookie stosowane przez nie w celu personalizowania reklam wyświetlanych na urządzeniach użytkowników na podstawie danych zgromadzonych z ich przeglądarek: http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory/

Ta europejska platforma skupia setki specjalistów ds. reklamy internetowej i zapewnia użytkownikom scentralizowany interfejs, za pomocą którego mogą odrzucać albo akceptować pliki cookie wykorzystywane w celu personalizacji reklam wyświetlanych na ich urządzeniach na podstawie danych zgromadzonych z ich przeglądarek.

Jak skorzystać z innych praw użytkownika?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych użytkownik ma prawo dostępu, sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczania przetwarzania oraz usunięcia jego danych osobowych. W celu skorzystania z pozostałych przysługujących użytkownikowi praw należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi danych osobowych, które są dostępne tutaj: https://www.renault.pgd.pl/PolitykaPrywatnosci.html

URZĄDZENIA WSPÓŁDZIELONE
Jeśli z danego urządzenia korzysta więcej niż jeden użytkownik oraz jeśli dane urządzenie wyposażone jest w więcej niż jedną przeglądarkę, nie możemy zagwarantować dostosowania naszych reklam i usług wyświetlanych na danym urządzeniu do poszczególnych użytkowników.

W takich przypadkach użytkownik główny ponosi odpowiedzialność za zezwolenie na wspólne korzystanie z urządzenia oraz za wszelkie ustawienia przeglądarki, które można dowolnie konfigurować dla plików cookie. Obowiązkiem użytkownika głównego jest w szczególności powiadomienie pozostałych użytkowników o współdzieleniu urządzenia i jego ustawieniach.

WIĘCEJ INFORMACJI
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników w czasie ich korzystania z tej strony internetowej, a w szczególności o prawach przysługujących użytkownikom znajduje się w naszej Polityce prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią tutaj: https://www.renault.pgd.pl/PolitykaPrywatnosci.html

ZMIANY POLITYKI
Niniejsza Polityka może być co pewien czas przez nas modyfikowana. O wszelkich zmianach będziemy powiadamiać użytkowników, a w razie konieczności będziemy zwracać się do nich o wyrażenie niezbędnych zgód. Zalecamy zatem zapoznawanie się z obowiązującą wersją Polityki podczas każdych odwiedzin na naszej stronie internetowej.


Szanowni Klienci, informujemy że w okresie wakacyjnym zmieniliśmy godziny pracy naszych salonów i serwisów. Zapraszamy do zapoznania się z informacją.

Dowiedz się więcej